Informacje o firmie


 The WOMA company specializes in the construction of vessels.
The main product are recreational motor boats commonly called Houseboat.
The individual boat projects performed in the company since 2009 meet with great interest of customers all over Europe.
Until 2018, WOMA designed and sold over 150 items of residential motorboats.
The company offers residential motor boats for use as accommodation - hotel.
Boats can be adapted for use all year round, using various heating sources including heat pumps,
fixed plumbing and electrical connections.
Another form for the client to use is the company's offer:
floating boats adapted as small restaurants, saunas, boats with sanitary function - showers and toilets.
WOMA operates three production lines:
1. motor boats for mobile homes,
2. wooden summer and all-year houses,
3. equipping with furniture and interior development of boats, houses, guesthouses and small hotels,
A wide range of projects allows for the implementation of individual turnkey customer ideas
 
Residential motor boats can be viewed on our partners' websites or rented to try out:
 

1.       http://www.natururlaub-in-mv.de/                             Yachthafen Priepert GmbH , An der Havel 28 17255 Priepert  , Herr Kempf tel.0049 15140531697

2.       www.camping-plauersee.de                                    Camping- und Ferienpark am Plauer See  ,  Plauer Landstr.200 , 14774 Brandenburg , Herr Fuchs tel.0049 3381804544

3.      https://houseboatsardinia.com/inicio/                   Sardinia  Cagliari , Alessandro Fiori  (+39) 349-0652718

YOU TUBE :      https://www.youtube.com/watch?v=gK56FBmx78c

                             https://www.youtube.com/watch?v=A-gRizG-aRs

4.        http://www.lubwater.pl/domy-na-wodzie                    PPHU “BRAT” Adam Paulus    Ul. Jana Pawła II 14,  69-210 Lubniewice, Herr Artur Paulus 0048 733 778 659

   http://www.flossvermietung-inselblick.de/floesse/      Zur Beckersmühle 101,16837 Rheinsberg,Niemcy   Flossvermitung Inselblick ,Uwe Lehmann  0049 162  72 600 27, 0049 339  23 704 67

  http://www.noclegowo.pl/kamien-pomorski/46088      


 

Attached files to download:Test pliku do pobrania - logo WOMA

 CONTACT US

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Beneficjent: WOMA KNAJDEK MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. DWORCOWA 25, WIERZCHOWO, 77-300 CZŁUCHÓW


Tytuł projektu: „Promocja produktu Housboot seria Flisak firmy WOMA KNAJDEK MEBLE Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”


Nr umowy: POIR.03.03.03-22-0022/17-00

WOMA Knajdek Meble Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Dynamizacja promocji produktu Hausboot z serii Flisak spółki WOMA Knajdek Meble na rynkach zagranicznych.”


Celem projektu jest udział spółki WOMA Knajdek Meble w działaniach promocyjnych przewidzianych w BPP branży jachtów i łodzi, z zamiarem promowania marki produktowej,
jaką jest Hausboot z serii Flisak, mający szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz przyczynić się do promowania Marki Polskiej Gospodarki.


Rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu będą posiadały bezpośrednie przełożenie na zwiększenie liczby zagranicznych kontraktów handlowych, co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym szczególnie sprzedaży produktu będącego przedmiotem projektu poza granicami kraju.


Wartość projektu: 329 700,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 247 275,00 PLN


Cookies policy: Page houseboat-woma.com uses cookies. For example, we use them to remember preferences and settings and collect data for statistics. More information - Cookies policy.