РЕКЛАМНЫЕ ФИЛЬМЫ

РЕКЛАМНОЕ МЕСТО 1 МИНУТА

РЕКЛАМНОЕ МЕСТО 3 МИНУТЫ

РЕКЛАМНАЯ ПЛЕНКА 13 МИН.

KRÓTKI SLOGAN

KRÓTKI SLOGAN

KRÓTKI SLOGAN

KRÓTKI SLOGAN

KRÓTKI SLOGAN

KRÓTKI SLOGAN

[2022-11-22] Targi PARIS NAUTI...

Jesteśmy wystawcą na targach PARIS NAUTIC SHOW 2022 w dniach 3-10 grudnia 2022. ...[Читайте дальше]

[2019-08-21] Targi BÅTER I SJØ...

W dniach  5-8 września 2019 r.  jesteśmy Wystawcami na targach BÅTER I SJØEN. Zapra...[Читайте дальше]

[2019-06-13] Targi WIATR I WOD...

W dniach 18-21 lipca 2019 r. jesteśmy Wystawcami na targach WIATR I WODA. Zapra...[Читайте дальше]Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Beneficjent: WOMA KNAJDEK MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. DWORCOWA 25, WIERZCHOWO, 77-300 CZŁUCHÓW


Tytuł projektu: „Promocja produktu Housboot seria Flisak firmy WOMA KNAJDEK MEBLE Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”


Nr umowy: POIR.03.03.03-22-0022/17-00


политики cookie: страница houseboat-woma.com использует файлы cookie. Например, мы используем их для запоминания настроек и настроек и сбора данных для статистики. Дополнительная информация - политики cookie.