Fundusze Norweskie | Norwa...


Dodano: 2024-01-05
Jesteśmy w trakcie tworzenia houseboata w pełni przystosowanego dla osób niepełnosprawnych na wody morskie! Pragniemy poinformować, że dzięki Funduszom Norweskim realizujemy proces projektowo-produkcyjny mieszkalnego houseboata przeznaczonego do samodzielnej obsługi przez osoby nie... [Read on]

METSTRADE AMSTERDAM 2023


Dodano: 2023-11-10
Jesteśmy wystawcą na targach METSTRADE AMSTERDAM w dniach 15-17 listopada 2023. Zapraszamy na nasze stoisko numer 02.533  ( METSTRADE AMSTERDAM 2023 ).   EN:  Boats and houses on the water are the specialty of WOMA.We are the exhibitor at the METSTRADE AMSTERDAM 2023 We ... [Read on]

Targi PARIS NAUTIC SHOW 2022


Dodano: 2022-11-22
Jesteśmy wystawcą na targach PARIS NAUTIC SHOW 2022 w dniach 3-10 grudnia 2022. Zapraszamy na nasze stoisko numer B-10 ( PARIS NAUTIC SHOW 2022 ).   EN:  Boats and houses on the water are the specialty of WOMA.We are the exhibitor at the PARIS NAUTIC SHOW 2022.  We invi... [Read on]

Targi BÅTER I SJØEN 2019


Dodano: 2019-08-21
W dniach  5-8 września 2019 r.  jesteśmy Wystawcami na targach BÅTER I SJØEN. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska ( OSLO - AKER BRYGGE,  Pier 12/Tent 47 )!   [Read on]

Targi WIATR I WODA GDYNIA 2019


Dodano: 2019-06-13
W dniach 18-21 lipca 2019 r. jesteśmy Wystawcami na targach WIATR I WODA. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska ( Marina Gdynia )! [Read on]

Targi Sjøen for Alle - Norw...


Dodano: 2019-02-05
PL: W dniach 20.03.2019 - 24.03.2019 jesteśmy wystawcami na targach  Sjøen for Alle – Norwegian International Boat Show . Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (Lillestrøm, Norwegia)!   EN: We are the exhibitor at the  Sjøen for Alle – Norwegian International Boat Show . We invite you ... [Read on]

Targi Boat Düsseldorf (Niem...


Dodano: 2018-12-07
PL: W dniach 19-27.01.2019 jesteśmy wystawcami na targach Boot Düsseldorf. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (Düsseldorf, Niemcy, Hala numer 13, Stoisko: F61)! EN: We are the exhibitor at the Boot Düsseldorf.  We invite you to our stand on 19-27.01.2019 (Düsseldorf, Hall 13, Stand: F6... [Read on]

14-23 września 2018 - SOUTH...


Dodano: 2018-08-24
Jesteśmy Wystawcą na Targach  SOUTHAMPTON BOAT SHOW | Southampton Zapraszamy na nasze stoisko w dniach 14-23.09.2018 r.   (Southampton, OCEAN HALL, Stand: J013) ! [Read on]

SJØEN FOR ALLE


Dodano: 2018-01-10
SJØEN FOR ALLE Lillestrøm 14.03.2018 - 18.03.2018 [Read on]

MESSE DUSSELDORF 20.01.2018...


Dodano: 2018-01-10
MESSE DUSSELDORF 20.01.2018 - 28.01.2018 HALLE NUMMER 13, STAND F45 [Read on]Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Beneficjent: WOMA KNAJDEK MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. DWORCOWA 25, WIERZCHOWO, 77-300 CZŁUCHÓW


Tytuł projektu: „Promocja produktu Housboot seria Flisak firmy WOMA KNAJDEK MEBLE Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”


Nr umowy: POIR.03.03.03-22-0022/17-00

WOMA Knajdek Meble Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Dynamizacja promocji produktu Hausboot z serii Flisak spółki WOMA Knajdek Meble na rynkach zagranicznych.”


Celem projektu jest udział spółki WOMA Knajdek Meble w działaniach promocyjnych przewidzianych w BPP branży jachtów i łodzi, z zamiarem promowania marki produktowej,
jaką jest Hausboot z serii Flisak, mający szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz przyczynić się do promowania Marki Polskiej Gospodarki.


Rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu będą posiadały bezpośrednie przełożenie na zwiększenie liczby zagranicznych kontraktów handlowych, co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym szczególnie sprzedaży produktu będącego przedmiotem projektu poza granicami kraju.


Wartość projektu: 329 700,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 247 275,00 PLN


Cookies policy: Page houseboat-woma.com uses cookies. For example, we use them to remember preferences and settings and collect data for statistics. More information - Cookies policy.